Hintergrund Mobile Inutec Hintergrund Desktop Inutec

POKYNY PRO DORUČENÍ

 1. ÚČEL a CÍL

Rychlý tok zboží může být zajištěn pouze standartizovanými postupy.
Neočekávané situace, hledání, přebalování stojí čas a peníze.
Přečtěte si, prosíme, pozorně následující instrukce, protože náklady vzniklé nedodržením budou přefakturovány.

 1. ADRESA A OTEVÌRACÍ DOBA

INUTEC s.r.o.
Milíkovská 1744
34901 STŘÍBRO
Česká Republika

Pozor
Příjemce si vyhrazuje právo změnit adresu skládky při dodržení podmínek bodu 2. této směrnice.

Pondělí – čtvrtek 08:00 – 16:00
Pátek 08:00 – 14:00

Vyjímky možné po odsouhlasení s osobami na adresách:
m.benesova@rh-industrie.de
j.novotna@rh-industrie.de

 1. OHLAŠOVÁNÍ

Zásilka musí být ohlášena nejpozději do 10:00 hod. předcházející pracovní (pondělí- pátek) den
pro každý vůz se všemi nezbytnými náležitostmi na adresy:
m.benesova@rh-industrie.de
j.novotna@rh-industrie.de

Později ohlášené zásilky jsou považovány za neohlášené.

Jsou vyžadovány následující informace.

 • Číslo objednávky Inutec
 • Inutec Bestell-Nr.
 • Jméno dodavatele
 • Špedice/SPZ
 • Datum dodání a čas
 • Počet palet a balíků zásilky
 • Úplný dodací list viz. odstavec 6

Prosíme o nakládku zboží tak, aby bylo volně přístupné. Překládka cizího zboží nesmí být z důvodu případného poškození prováděna zaměstnanci firmy Inutec s.r.o.
Žádáme Vás o pochopení případných čekacích dob. Náklady za čekací dobu vzniklou nenahlášením zásilky nebudou ze strany Inutec s.r.o. akceptovány
Tato pravidla, s vyjímkou „ informacích o špedici a času doručení“ jsou platná i pro zásilky s dodací podmínkou „od závodu“.

Poznámka: Za neohlášené doručení bude účtován poplatek ve výši 100,-€.

 1. DODACÍ PODMÍNKY

4.1 Obalové materiály

Veškeré obaly musí být vyrobeny z materiálů recyklovatelných a šetrných k životnímu prostředí.
Alle Verpackungen müssen aus recyclingfähigem und umweltfreundlichem Material bestehen.

4.2 Paletizované zboží

 • Veškeré zboží je dodáváno na nepoškozených europaletách dle DIN 14156-3 o rozměrech
 • Jednocestné palety nejsou z důvodu zvýšených nákladů na třídění, likvidaci a ochranu životního prostředí povoleny
 • Palety jsou měněny 1 : 1. Na každý příjem palet je vystaven paletový lístekza účelem kontroly příjmu, zaznamenání výměny, případně jako doklad pro pozdější výměnu, pokud není možná výměna okamžitá – v tomto případě musí být paletový lístek při následném odvozu/dodání předložen a potvrzen. V případě, že není výměna možná bude na paletovém lístku zaznamenán důvod, rovněž tak počet poškozených palet.
 • Zboží nesmí přesahovat, s vyjímkou odsouhlasených vyjímek( kartonáž/Big-Bag) vnější obrys palety. Paletová výška (včetně palety) nesmí přesahovat 1,80 m. Přípustná váha nesmí přesahovat 1000 Kg, s vyjímkou dodávek soli v Big-bagu.

Poznámka: Poškozené Europalety nebudou vyměněny. Za dodání na poškozené/ jednocestné paletě bude účtován manipulační poplatek 10,- € /paleta.

4.3 Balení palet

 • Každá paleta musí obsahovat jeden artikl, šarži a dobu trvanlivosti, s vyjímkou malých/zbytkových množství, která mohou být spojena do směsné palety. Na této musí být jednotlivé artikly odděleny a zřetelně označeny. Paleta musí být označena jako „směsná paleta.
 • Jednotlivé řady palety skládat do vazby. Na každou řadu nakládat stejný počet artiklů.
  Značení kartonů/pytlů se zbožím dle standartu Inutec – viz. Příloha .

Poznámka: Za chybějící, nebo špatné označení kartonu/pytle bude Inutec účtovat 0,50 €.