Hintergrund Mobile Inutec Hintergrund Desktop Inutec

IMPRESUM

Údaje dle § 5 TMG (něm. zákon o elektronických informačních a komunikačních službách) und § 18 MStV (Státní smlouva o modernizaci mediálního řádu v Německu):

Inutec s.r.o.
Výkonný ředitel: Jörg Hofmann
Milíkovská 1744
CZ-34901 Stříbro

Telefonní číslo: +420 377 822 144-9
E-Mail: info@inutec-sro.com
Web: https://inutec-sro.com/de

IČO: 26316714
Spisová značka: C 12909 vedená u Krajského soudu v Plzni

Odpovědnost za obsah podle § 18 Abs. 2 MStV:

Jörg Hofmann
Milíkovská 1744
CZ-34901 Stříbro

Inutec s.r.o. je certifikované dle:

IFS Food Version
Certifikační místo:
EU-Öko Verordnung (EG) Nr. 834/2007
Kontrolní místo ABCERT AG, CZ-BIO -002
Naturland – Spolek pro ekologické zemědělství e.V.

Odpovědnost za obsah:

Obsah našich stránek byl vytvořen s maximální péčí. Jako poskytovatel služeb neseme odpovědnost za vlastní obsah těchto stránek v souladu s obecnými právními předpisy podle § 7 odst. 1 německého zákona o telemédiích (TMG). Podle § 7 odst. 2 TMG však jako poskytovatel služeb ve smyslu §§ 8 až 10 TMG nejsme povinni sledovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými právními předpisy zůstávají v souladu s § 7 odst. 3 TMG nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíte o konkrétním porušení. Pokud se o takovém porušení dozvíme, okamžitě tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto za tento externí obsah nemůžeme převzít žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Nelegální obsah pro nás nebyl v době propojení rozpoznatelný. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních indicií o porušení práv rozumná. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě takové odkazy odstraníme.

Autorská práva

Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Duplikace, zpracování, distribuce nebo jakákoli forma komercializace takového materiálu nad rámec autorského zákona vyžaduje předchozí písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Jako takový je označen zejména obsah třetích stran. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení, okamžitě takový obsah odstraníme.

Informace o online řešení sporů

Evropská komise vytvořila internetovou platformu pro online řešení sporů (tzv. „platforma pro online řešení sporů“). Pokud je zákazník spotřebitelem s bydlištěm v Evropské unii, mohou smluvní strany řešit spory o smluvní závazky vyplývající z online kupních smluv nebo smluv o online službách mimosoudním řešením sporů prostřednictvím platformy ODR. Platforma ODR je přístupná prostřednictvím tohoto odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Oznámení podle § 36 VSBG

Společnost Inutec s.r.o. není ochotna ani povinna účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou rozhodčí komisí.